Forord

I anledning af at Institut for Psykiatrisk Demografi, Risskov, blev etableret for 50 år siden - helt præcist den 1.4.1969 - har vi som organisationskomite taget initiativ til, at det skal fejres med et festskrift og en fest. Professor, overlæge, dr.med. Erik Strömgren, havde mange erfaringer fra psykiatrisk demografisk forskning på Bornholm. I 1957 blev et tilsvarende projekt etableret, hvad angår befolkningen på Samsø. Den type af projekter, der var relativt nye i såvel data, indsamlingsform som design, kan beskrive debut og forløb af specifikke psykiatriske sygdomme over tid i et afgrænset geografisk område, herunder mulighed for korrelationer til demografiske forhold. Registrene havde i Danmark gennem generationer været systematiske, manuelle sygdomsregistre i særdeleshed vedr. arvebiologiske sygdomme. I samarbejde med Arvebiologisk Institut, København, blev dets register overført til Risskov i 1966. Det var det første skridt til opbygning af et Demografisk Institut i Risskov.

I 1968 indførte Danmark, som et af de første lande i Europa, cpr-numre, som entydigt identificerer alle landets borgere. Det fik en meget positiv konsekvens for registre og register- forskning.

Året efter, helt præcist den 1.4.1969, blev verdens første cpr-baserede psykiatriregister med tilhørende forskningsinstitut oprettet i Risskov - på initiativ af professor Erik Strömgren og med overlæge Annelise Dupont som den første leder.

Det lykkedes en række fremsynede folk - fra psykiatrien og det politiske niveau – at etablere Institut for Psykiatrisk Demografi: og ud over de fysiske rammer med en overlæge og fire reservelæger til klinisk forskningsarbejde, en programmør og en statistiker samt 12 - 14 professionelle sekretærer til registreringsarbejde og hjælp til forskningsarbejdet.

Gennem årene har der været en betydende og stigende forskningsaktivitet. Medarbejdere har opnået tilladelse til at benytte udvalgte data fra Det Psykiatriske Centralregister.

Festskriftet består af indlæg fra nogle af de mange med-arbejdere, der gennem årene har arbejdet på Institut for Psykiatrisk Demografi.

Endvidere har hospitalets bibliotekar identificeret forsk-ningsartikler, hvor en eller flere medarbejdere fra Instituttet har været medforfattere.

Organisationskomiteen for festskriftet består af:

  • Marianne Kastrup (d121304@dadlnet.dk)

  • Søren Skadhede (soren.s@stofanet.dk )

  • Jørgen Aagaard (jaagaard@privat.dk)

Festskriftet udkommer på Forlaget Ådalen, http://www.forlagetaadalen.dk/index.php

Indholdsfortegnelse

Forord

Jørgen Aagaard 6

Erik Strömgren

Marianne Kastrup 9

Mit samarbejde med og kendskab til Annalise Dupont som chef for Institut for Psykiatrisk Demografi

Henri Goldstein 14

Det Psykiatriske Centrale Forsknings- og Behandlingsregister

Lise-Lotte Normann 20

Samsøprojektet

Marianne Kastrup 28

Fra 'Institut for Psykiatrisk Demografi' til 'Center for Psykiatrisk Forskning' til ?

Poul Videbech 33

Fra Social Medicin over Demografisk Institut til Opsøgende Psykoseteams mv.

Jørgen Aagaard 43

Epidemiologisk undersøgelse af børn

Marianne C. Kastrup 45

"Frihedsberøvelse i psykiatrien og aspekter ved den nye psykiatrilovs funktion" og "Paternalism and autonomy - A Nordic Study on the Use of Coercion in the Mental Health Care System"

Marianne Engberg 50

Tvang i psykiatrien – 1990'ernes store hit

Henrik Day Poulsen 56

Børnepsykiatri og autisme

Marlene Briciet Lauritsen 58

Bly og Børn

Troels J. Brünnich Lyngbye 63

Destigmatisering af skizofreni for patienter og pårørende

Lars Bertil Merinder 70

Hjemløse psykisk lidende

Søren Søberg 77

Distriktspsykiatri

Anne Lindhardt 83

Programmør på Demografisk

Søren Skadhede 91

"Du skal tænke som en maskine!"

Jens Andresen 98

Dagligdagen for en statistiker på Demografisk

Leslie Foldager 103

Pioner som forskningssekretær

Bodil Kaldau 109

Sekretær for Annalise Dupont

Hanne Høvring 112

Publikationsliste

Helene Sognstrup 116